Voor je lichaam zorgen is een investering.
Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.

Kinesitherapie richt zich voornamelijk op revalidatie. De oorsrong van het woord kinesitherapie komt van het Griekse ‘Kinein’ – wat bewegen betekent en therapie. Dit omhelst het concept van genezen door bewegen. Ook in onze praktijk zijn we voortdurend “in beweging” om ons bij te scholen en te specialiseren zodat we u op de meest optimale manier kunnen helpen.

Kinesitherapie is een paramedische discipline in de gezondheidszorg die zich specialiseert in het analytisch behandelen van motorische klachten. De kinesitherapeut richt zich vooral op het voorkomen, herstellen of begeleiden van locomotorische of functionele problemen.

De patiënt als individu

Kinesitherapeutisch handelen is gericht op een methodische werkwijze. Naast de aanmelding en de oriëntatie van de patiënt is er een anamnesegesprek en een kinesitherapeutisch onderzoek. Het klinisch redeneren vormt hierbij de basis tot het opstarten van een behandelingsconcept. In zijn professionele en persoonlijke zorg heeft de kinesitherapeut meer en meer de taak om te: begeleiden/informeren, sturen/oefenen, fysische therapie, manuele verrichtingen en preventie.