Kijken naar de totale mens

De mens is één. Lichaam, gedachten, gevoel en intuïtie vormen een eenheid. Geest en lichaam zijn niet te scheiden, wel te onderscheiden.
We zullen – wanneer we iemand willen helpen – naar de totale mens moeten kijken en luisteren.

Totaaltherapie beschouwt de mens in zijn totaliteit: Een osteoarticulair systeem (de botten en gewrichten) ondersteund door weke delen (de spieren en pezen), gevoed en beïnvloed door een spijsverteringssysteem, cardiovasculair systeem (hart en bloedvaten), ademhalingssysteem, zenuwstelsel en bestuurd door het hoofd.

Bij stoornissen in ons lichaam is het daarom uitermate belangrijk dat met al deze zaken rekening gehouden wordt.

Een totaaltherapie is vanzelfsprekend een ideaal. Om de oorzaak van uw klacht aan het licht te brengen en de meest doeltreffende behandeling te bepalen, stellen we alles in het werk. Het gaat niet om het aantal technieken en behandelingsmethodes. Het gaat vooral om een filosofie die elke patiënt de tijd en de aandacht geeft die hij verdient!

Totaaltherapie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij gezocht wordt naar de oorzaak van klachten. Darmklachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan uit een geblokkeerde wervel in de rug. Knieklachten kunnen ontstaan door een bewegingsprobleem ter hoogte van het bekken of de voeten.

De osteopaat gaat op zoek naar bewegingsverliezen in het lichaam die ervoor zorgen dat het lichaam zichzelf niet meer herstelt. Door deze bewegingsverliezen te behandelen krijgt het lichaam zijn zelfgenezend vermogen  terug en is evenwichtsherstel mogelijk. Hierdoor vermindert of verdwijnt de klacht.

De osteopaat heeft een groot arsenaal aan behandeltechnieken, van manipulaties (kraken) over spiertechnieken tot heel zachte mobilisaties. Een behandeling is meestal vrij zacht waarbij de patiënt weinig pijn ervaart. Bij baby’s en kinderen worden enkel de zachte behandelingstechnieken gebruikt.

Triggerpunttherapie is een therapie waarbij men ervan uitgaat dat de plaats waar je pijn ervaart niet noodzakelijk de plaats is waar de oorzaak zich bevindt. Veelal is de oorzaak verder weggelegen in een door pathologie getroffen spier (de trigger). De behandeling richt zich naar de gekwetste spier die verantwoordelijk is voor de uitstralende pijn (de referted pain area).

Dit fenomeen is bij tal van vaak voorkomende klachten aanwezig en zorgt ervoor dat je klacht chronisch wordt. Vele triggerpunten komen overeen met acupunctuurpunten.

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was ‘Zhenjiu’, wat ‘acupunctuur en moxa‘ betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek).

Acupunctuur  vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van acupunctuur is ziekten te genezen en te voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het evenwicht tussen Yin en Yang te herstellen. Een ziekte wordt in de traditionele Chinese geneeskunde namelijk gezien als een verstoring van dit evenwicht.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de traditionele Chinese geneeskunde steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van een probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak tot een blijvende oplossing.

Tijdens het podologisch onderzoek wordt niet alleen naar de voeten en de voetafwikkeling gekeken, maar ook naar de totale houding van de patiënt. De eventuele standsafwijking van de voet heeft gevolgen voor de totale stand van het lichaam. Hiernaast worden o.a. metingen van beenlengte en voetlengte uitgevoerd. Verschillen in lengte hebben met name voor de rug grote gevolgen. De metingen worden aangevuld met podogrammen, dit zijn blauwdrukken van de voet en een podobarscopie op de voetspiegel.

Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt een passende behandeling opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld beteken dat er podo-orthesiologische therapiezolen worden aangemeten. Deze worden gemaakt volgens de methode van de Franse neuroloog R.J. Bourdiol. De elementen die in de zool worden aangebracht, hebben een stimulerend of remmend effect, afhankelijk van hun plaatsing. Vele patiënten met chronische klachten aan het steun- of bewegingsapparaat vinden dagelijks baat bij de behandeling.

Een podologische therapiezool volgens Bourdiol is anders dan een steunzool. Bij steunzolen wordt bijvoorbeeld de platvoet meer passief ondersteund. De Bourdiolzool geeft meer een prikkel om zelf, actief, de voetstand te corrigeren. 

Wanneer onze klanten door middel van onze totaalaanpak gereharmoniseerd zijn, willen ze natuurlijk dat resultaat behouden.

Bewegen is daarvoor ook een genezende kracht.

Het is iedereen duidelijk dat je jezelf onmiddellijk beter voelt wanneer je beweegt.

Het Cranio-Sacraal systeem is ontstaan vanuit de Osteopathie maar kent vanaf 1985 een explosieve ontwikkeling. Het Cranio-Sacraal systeem omhelst zoals de naam zelf zegt, van schedel of cranium tot heiligbeen of sacrum. Het Cranio-Sacraal vormt de verbinding tussen de hersenen en het ruggenmerg met zijn talloze zenuwbanen en het rug- en hersenvlies die dit alles omhult. In het midden van onze hersenen produceert een soort pompje non-stop het Cranio-Sacraalvocht. Het pompsysteem zorgt voor een uitdeinende en inkrimpende golfbeweging die over het hele lichaam voelbaar is. Het cranium of de schedel zet hierdoor uit, de wervels worden lichtjes van elkaar geduwd en het sacrum of het heiligbeen wordt naar onder gestuurd en vervolgens roteert alles naar binnen.

De Cranio-Sacrale therapie heeft tot doel het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen ene de overige delen van het systeem te optimaliseren. Blokkades ontstaan door het geboorte-trauma, de opvoeding, ongevallen, stress, …

Deze techniek kan verlichting brengen bij rug- maag en darmproblemen, hoofdpijnen, whiplash, gebrek aan energie en immuniteit.